Go to Top

Epostbruk i bedrifter

Regler for bruk av epost

Alle bedrifter er avhengige av fungerende datasystemer, og det er viktig at det er laget klare og tydelige retningslinjer om bruk av virksomhetens datamaskiner og annet elektronisk utstyr som ansatte benytter eller har fått utlevert av bedriften.

Runbox vil bidra til at bedrifter har et opplegg som gjør at bedriften sikrer verdifull informasjon, og på en god måte kan håndtere situasjoner som kan oppstå i forhold til Personopplysningsforskriften.

Vi har derfor utarbeidet eksempler på retningslinjer for å ivareta Personopplysningsforskriftens § 9 ved bruk av epost, og et eksempel på datainstruks for å sikre riktig bruk av datasystemer og håndtering av elektroniske dokumenter:

Vi håper disse dokumentene er til hjelp for din bedrift når dere utformer retningslinjer for bruk av epost og datasystemer.