Go to Top

Om Runbox

Om Runbox

Runbox epost- og webhotell leveres av Runbox Solutions AS, et privateid, norsk selskap med hovedkvarter i Oslo. Nøkkelpersonalet i Runbox Solutions AS er tidligere ansatte og styremedlemmer i Runbox AS , og som overtok epost- og webhotelltjenestene i mai 2011. Våre eposttjenester har betjent kunder over hele verden siden september 2000 med hovedvekt på Norge, USA, Storbritannia og Tyskland. Selskapet samarbeider med Copyleft Solutions AS, og våre servere står trygt plassert hos Digiplex i Oslo. Bygget er strengt adgangskontrollert og er utstyrt med dobbel strøm- og nettilkobling med det fremste av brannvarslings- og slukningsutstyr.

Digiplex Ulven

Digiplex datasenter i Oslo