Go to Top

Om Runbox

Om Runbox

Runbox eposttjenester og webhotell leveres av Runbox Solutions AS, et privateid, norsk selskap med hovedkvarter i Oslo. Nøkkelpersonalet i Runbox Solutions AS er tidligere ansatte og styremedlemmer i Runbox AS , som overtok epost- og webhotelltjenestene i mai 2011. Våre eposttjenester har betjent kunder over hele verden siden september 2000.  Nå har vi kunder i over 160 land.

Selskapet samarbeider med Copyleft Solutions AS på drift av våre servere og våre servere står trygt plassert hos Digiplex i Oslo. Bygget er strengt adgangskontrollert og er utstyrt med dobbel strøm- og nettilkobling med det fremste av brannvarslings- og slukningsutstyr.

Digiplex Ulven